oferta centrum technik instalacyjno-grzewczych cti jawor


  • Budowa sieci i przyłączy zewnętrznych: gazowych, wodnych oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej
  • Modernizacja i budowa kotłowni gazowych i olejowych
  • Ekploatacja i serwis kotłowni
  • Montaż nowoczesnych systemów grzewczych, sanitarnych i gazowych wewnątrz obiektów
  • Roboty gazoniebezpieczne: stacje redukcyjne II stopnia
  • Instalacje gazowe na propan techniczny
  • Przemysłowe systemy grzewcze: promienniki rurowe, wymienniki ciepła
  • Instalacje solarne, pompy ciepła
  • Projektowanie instalacji
  • Sprzedaż: kotłów, grzejników, armatury instalacyjnej, białej armatury, materiałów instalacyjnych