Centrum Technik Instalacyjno-Grzewczych CTi Jawor biuroFirma CTi-Jawor sp. z o.o. spółka komandytowa (dawniej Centrum Technik Instalacyjno-Grzewczych CTi) powstała w 1993 r. specjalizując się w budowie nowoczesnych, energooszczędnych, ekologicznych kotłowni różnych mocy na paliwa gazowe i olejowe, w wykonawstwie nowoczesnych instalacji centralnego ogrzewania i sanitarnych oraz w budowie zewnętrznych sieci i przyłączy gazowych wodnych, sanitarnych i deszczowych.

 

 

W ramach prowadzonej działalności proponujemy:

 • Budowę sieci i przyłączy gazowych, wodnych i kanalizacyjnych do wszystkich obiektów.
 • Montaż stacji gazowych i redukcyjno-pomiarowych.
 • Modernizację i budowę kotłowni gazowych i olejowych.
 • Montaż nowoczesnych systemów grzewczych , sanitarnych i technologicznych wewnątrz obiektów :
  • przemysłowych
  • handlowych
  • usługowych
  • mieszkalnych

Głównymi argumentami przemawiającymi na korzyść naszej oferty są : trwałość i wysoka jakość proponowanych rozwiązań oraz niskie koszty eksploatacji.

Firma posiada zespół pracowników o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu co gwarantuje szybkość i profesjonalność wykonywanych usług oraz fachowe doradztwo techniczne ułatwiające wybór najbardziej optymalnych rozwiązań.

Na całość proponowanych przez naszą firmę usług posiadamy certyfikat zarządzania jakością PN – EN ISO 9001 : 2001 oraz uprawnienia UDT do wytwarzania i naprawy rurociągów przesyłowych z tworzyw sztucznych do materiałów palnych.